Pčelarstvo Popaj

menu

Kako izvršiti pregled pčelinjeg društva?

Kako izvršiti pregled pčelinjeg društva?

Pčelinja društva bi trebalo pregledati samo onda kada za to postoji potreba. Često otvaranje košnice nije dobro a u vreme kada nema pčelinje paše može se lako izazivati grabež. Svako otvaranje košnice bi trebalo da ima svrhu.

Brz i detaljan pregled košnice

Pčelari početnici, učenjem na greškama stiču iskustvo u radu sa pčelama jer pregled košnice može biti brz i detaljan. Brz pregled se vrši pri nepovoljnim uslovima kao što je rano proleće ili period bez paše. Detaljan pregled pčelinje zajednice se vrši prilikom zamene matice ili u proleće kada se proširuje gnezdo ili se utvrđuje količina legla i meda, kao i zdravstveno stanje društava.

Postupak pregleda pčelinjeg društva

Za pregled koristimo dimilicu za košnicu i pčelarsko odelo. Kada je sve spremno košnici prići otpozadi ili sa strane, skinuti poklopac i kroz rupu na poklopnoj dasci ili kroz mrežu na zbegu ubaciti nekoliko dimova. Ako je košnica sa dva ili više nastavaka skinuti krov da se izvrne i položi na susednu košnicu, pošto se prethodno pomoću noža odvoji od gornjeg tela.  Ako se ne želi detaljan pregled, delimičnim podizanjem gornjeg nastavka kod LR (Langstrot Rutova) i DB (Dadan Blatova) košnice i naginjanjem unazad može se dosta saznati o stanju društva.

Pri pregledu okvir držimo nad nastavkom jer ako tako ne uradimo matica može spasti na zemlju i izgubiti se. Pčele ne bi trebalo mnogo dimiti pri pregledu jer se mogu previše uznemiriti pa ćemo teže da radimo sa njima. Pri pregledu treba da vodimo neophodne podatke o stanju hrane količini i kvalitetu legla i na zdravstvenom stanju društva. Ukoliko pri prvom pregledu ustanovimo da nešto nije u redu moramo se potruditi da nađemo uzrok tome i popravimo stanje u pčelinjem društvu.

U slučaju da proleće kasni treba podnjače očistiti od uginulih pčela i voštanih poklopčiča. Ako je u toku zime u košnicu ušao miš i oštetio ramove takve ramove treba odstraniti i zameniti drugim. Košnice sa uginulim društvima treba da se otklone sa pčelinjaka i utvrdi uzrok uginuća.

Pčelar Erno Kiš

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward