Pčelarstvo Popaj

menu

Radovi na pčelinjaku u mesecu septembru i oktobru

Radovi na pčelinjaku u mesecu septembru i oktobru

U septembru bi trebalo obaviti još dodatno prihranjivanje pčela, pregledati zajednice kojima treba hrane, jer u proseku pčelama treba ostaviti 15-20 kg hrane. Ko je izvadio med trebalo bi to nadoknaditi šećernim sirupom.

U septembru dok još vremenski uslovi dozvoljavaju poželjno je obaviti kontrolu varoe i treba uključiti i neke preparate protiv varoe. Sa prihranom u septembru treba biti pažljiv jer može doći do grabeži bez puno prosipanja sirupa jer u ovo vreme slabo ima nektara u prirodi pa pčele konstantno jure za hranom.

U ovo vreme moramo suziti leta jer nema paše i može doći do borbe pčela između sebe oko hrane i koja zajednica je slaba ta obično strada od grabeži.

Uređenje pčelinjaka

U oktobru nema nekih značajnih radova na pčelinjaku ako smo završili sa hranom i zštitom protiv varoe, obično se radi na uređenju pčelinjaka. Poželjno je pokositi travu, češljeve okrenuti protiv glodara jer u ovo doba dosta poljoprivrednih kultura je skinuto sa njiva i glodarima treba hrane za zimu pa im košnica dođe kao hrana.

A, dešava se da miš uđe u košnicu i napravi štetu na pčelinjaku. Dolazi i do toga da pčele napadnu miša u košnici i tada miš strada. Krajem septemba i oktobru ako je vreme toplo tada počinju ose i stršljenovi da budu aktivini pa bi trebalo preduzeti mere u tom pravcu.

Pčelar svom pčelinjaku može da pomogne. Jedan od načina je da uzme praznu plastičnu flašu i napravi rupe i da u njoj sipa pivo i sirće, to privlaci ose i stršljenove pa ulaze u flašu i ne mogu da izlaze iz nje i tako stradaju. Drugi metod je da na jedno parče kartona stave lepak za miševe i parče mesa.

U jesen pčelama treba obezbediti mir i tišinu tako da svako uznemiravanje i otvaranje košnice samo pčelama nanosi štetu. Ne preporučuje se otvaranje košnice bespotrebno.

 

Fotografije

Facebook Twitter Google plus
share
keyboard_backspace search print QR arrow_upward